iffmGIS

Сучасні інформаційно-комунікативні технології дозволяють усі важливі та актуальні дані що до керівницітва будовою зробити наявними в будь якому місці із швидкістю, яка буде вимірюватися в секундах. Кожен співробітник (який має відповідні повноваження) підприємства або будь якої установи в сфері освіти, охорони здоров'я або громадських послуг має можливість всякий час звернутися до інформаційного банку даних спорудження з метою отримання необхідних даних з подальшою їх обробкою та збереженням.

Нові перспективи заключаються в запровадженні модерних технологій CAFM, для того щоб задовольнити всезростаючі вимоги щодо ефективності, заощадження коштів та збереження інформації в сфері фасилиті менеджмента.

Ми підтримаємо Вас під час планування та запровадження iffmGIS. Базуючись на Ваших потребах та нашому досвіді виникне така концепція, яка буде повністю відповідати структурі Вашої діяльності та сприяти підвищенню ефективності господарювання.

deutsch english русский українська